به نام خدا

متن شعر  روضه جدید به مناسبت شهادت امام جعفر صادق علیه السلام در ادامه مطلب آماده می باشد.

شعر روضه امام جعفر صادق