به نام خدا

متن شعر واحد سنگین شب دوم محرم ورود قافله ی حسینی به سرزمین کربلا در ادامه مطلب آماده می باشد.

واحد سنگین شب دوم محرم