توجه به رفتار بزرگان که از نقل قول ها و  سیره ی آن ها به دست می آید همواره از آن جهت قابل توجه است که بتوان به وسیله ی آن الگویی قابل دسترسی و متناسب با زندگی امروز برای جوانان از آن استخراج کرد. منش و روش حضرت فاطمه زهرا قطعا چنین ظرفیتی را دارد.

به مناسبت ایام فاطمیه مداحی های حاج میثم مطیعی در شب دوم فاطمیه سال 93 جهت دریافت بارگذاری شده اند.


به خود می پیچد مادر از درد (روضه)مبادا باغبانی در بهاران، خزان نخل بارآور ببیند (نوا)سوره ی کوثری مادر، بانوی حیدری مادر | برادر وحید نادری (زمینه)در دست خانه دار او دستاس عالم است (واحد)

 


از جنگ از تحریم باکی نیست ما را (واحد)